Bài đăng

Synthesis, photoluminescence and forensic applications of blue light emitting azomethine-zinc (II) complexes of bis(salicylidene) cyclohexyl-1,2-diamino based organic ligands

Nghiên cứu hệ thống trợ lý thông minh ảo : Luận văn ThS. Máy tính: 604801

Nghiên cứu và đánh giá các phương pháp tổng hợp dữ liệu cho bài toán phân loại lớp phủ đô thị tại Việt Nam: Luận văn ThS. Máy tính: 604801

Nghiên cứu phát triển thương hiệu du lịch Hà Giang

Hành vi tự chăm sóc sức khỏe tâm thần của người cao tuổi ở tỉnh Thanh Hóa

Khởi tố vụ án hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ (trên cơ sở thực tiễn tại tỉnh Hà Tĩnh).: Luận văn ThS. Luật: 603801

Hoàn thiện pháp luật về trợ giúp pháp lý ở Việt Nam hiện nay: Luận văn ThS. Luật : 603801

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật RT-PCR phát hiện vi rút Hanta trên chuột tại một số điểm ở Hà Nội, năm 2015 – 2016. : Luận văn ThS. Sinh học: 604201

Tiếp cận địa mạo trong nghiên cứu các hoạt động tân kiến tạo khu vực dãy núi Con Voi, đoạn Lào Cai - Yên Bái : Luận văn ThS. Khoa học trái đất: 60 44 02

POCAD A novel pay load-based one-class classifier for anomaly detection

Pathological Characterization of an Outbreak of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome in Northern Vietnam

Tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội