Bài đăng

Tiếp cận địa mạo trong nghiên cứu các hoạt động tân kiến tạo khu vực dãy núi Con Voi, đoạn Lào Cai - Yên Bái : Luận văn ThS. Khoa học trái đất: 60 44 02

POCAD A novel pay load-based one-class classifier for anomaly detection

Pathological Characterization of an Outbreak of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome in Northern Vietnam

Tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Phân vùng sinh thái nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long: hiện trạng và xu hướng thay đổi trong tương lai dưới tác động cảu biến đổi khí hậu

Xây dựng bộ chỉ số đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Trinh sát phòng chống tội phạm hình sự - Hệ trung cấp chuyên nghiệp, nghiên cứu thử nghiệm tại trường Trung cấp cảnh sát nhân dân III = Constructing a set of indicators to estimate the quality of Criminal offense–proof police training program – Proffessionally intermediate system. Researching and experimenting at people police III Technical of Colleague

Tích hợp kiến thức Ngữ Văn trong dạy học bài “Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật” (Ngữ văn 10, tập 2) = Integrating the literature knowledge in teaching the lecture "Arts language Style" in class 10th, episode 2

Ảnh hưởng của Phonon giam cầm lên hiệu ứng radio điện trong dây lượng tử hình chữ nhật với thế cao vô hạn (Cơ chế tán xạ điện tử - Phonon âm): Luận văn ThS. Vật lý: 60 44 01 03

Nghiên cứu thiết kế một số thuật toán mật mã hạng nhẹ : Luận văn ThS. Toán học: 604601

The effect of fibrin sealant on bioactive glass S53P4 particles - pH impact and dissolution characteristics in vitro

Transport phenomena and conductivity mechanism in Sm doped Bi4V2- xSmxO11 ceramics

Năng lực lãnh đạo của cán bộ khu vực công: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Hà Nam : Luận án TS. Kinh doanh và quản lý: 62 34 05 01