Bài đăng

Nghe thuyết pháp và nghe pháp thuyết

Nghiên cứu hiệu quả và đề xuất giải pháp công nghệ xử lý nước thải chứa crôm bằng phương pháp hóa học tại Công ty TNHH Tae Yang Việt Nam : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02

Xây dựng mạng lưới quan trắc bụi PM10 tỉnh Vĩnh Phúc : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát đặc trưng của vi thấu kính trên cơ sở màng micro-nano SU-8 ứng dụng trong hệ thống quang MEMS/NEMS

Khảo sát và chế tạo màng mỏng nano ZnO bằng phương pháp solgel định hướng ứng dụng trong bộ nhớ sắt điện

Phân tích chi phí điều trị xơ gan mất bù do viêm gan C tại Bệnh viện nhiệt đới Hồ Chí Minh và Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội năm 2015

Nghiên cứu hoạt động xúc tiến của điểm đến du lịch Ninh Bình cho thị trường khách quốc tế

Hoàn thiện marketing-mix tại một số doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn Hạ Long, Quảng Ninh

Khai thác những giá trị của văn hóa Chăm nhằm phục vụ cho du lịch ở An Giang

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tâm linh tỉnh Nam Định

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động phát triển du lịch biển. Nghiên cứu điển hình tại địa bàn trọng điểm du lịch Huế, Quảng Nam

Phát triển du lịch văn hóa tại các làng cổ Bắc Bộ ( Nghiên cứu làng cổ Đường Lâm, làng cổ Bát Tràng)