ĐẶC ĐIỂM SÁNG TÁC CHO THIẾU NHI CỦA XUÂN QUỲNH
Tìm hiểu đặc điểm sáng tác cho thiếu nhi của tác giả Xuân Quỳnh ở cả hai thể loại thơ và văn xuôi. Từ đó, góp phần làm sáng tỏ những đóng góp độc đáo và đặc sắc của tác giả về đề tài thiếu nhi, khẳng định phong cách, tài năng của nữ sĩ  Xuân Quỳnh trong nền văn học dân tộc
Nhận xét