Các nguồn thông tin trực tuyến ở Đông Nam Á

Trung tâm Thông tin Thư viện - Đại học Quốc gia Hà Nội xin trân trọng gửi tới Quý Thầy Cô, các bạn sinh viên, học viên và Quý độc giả nguồn tài liệu tham khảo cực kỳ hữu ích và có giá trị trong bài viết "Các nguồn thông tin trực tuyến ở Đông Nam Á" của tác giả Vernon R. Totanes trong Bộ sưu tập Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo của Trung tâm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31175

Nhận xét