Khi đứa con ra đời


Kính gửi Quý bạn đọc yêu văn học nghệ thuật tác phẩm "Khi đứa con ra đời" của tác giả Nguyên Hồng! Cuộc sống gấp gáp thời buổi công nghệ thông tin, facebook, Internet ẩn hiện khắp nơi rất cần những ph út giây lắng đọng cho cảm xúc lan tỏa để sống chậm lại nhìn lại mình, nhìn lại đời  

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32733

Nhận xét