Khu phố cổ Hà Nội - những đổi thay qua tư liệu địa chính (1942-1953)
 
 

Nhận xét