Rèn luyện kỹ năng giải phương trình và bất phương trình bằng phương pháp hàm số


Góc Toán học:
Dành cho các bạn yêu toán tài liệu về phương trình của tác giả Vũ Thị Thùy Hương rất hay và có ý nghĩa. Hy vọng các sẽ ít nhiều có ý nghĩa đối vời các bạn:: Rèn luyện kỹ năng giải phương trình và bất phương trình bằng phương pháp hàm số"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8693


Nhận xét