Thành ngữ và tục ngữ Việt Nam nhìn từ góc độ ý niệm (Có liên hệ với tiếng Nga và tiếng Anh)

"Tiếng Việt" thật kỳ diệu: Mọi người cùng vào tham khảo tài liệu: "Thành ngữ và tục ngữ Việt Nam nhìn từ góc độ ý niệm (Có liên hệ với tiếng Nga và tiếng Anh)" của tác giả Nguyễn Xuân Hòa này nhé. Rất hay đấy!

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25647
Nhận xét