Tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ đối với các môn học thuộc khối kiến thức chung trong chương trình đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà NộiTrung tâm Thôn tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội xin trân trọng Giới thiệu tới đông đảo bạn đọc VNU một luận văn thạc sỹ của tác giả Phùng Thế Nghị,  hy vọng ít nhiều có ích với quý vị trong quá trình nghiên cứu và học tập tại Đại học Quốc gia Hà Nội với nhan đề: "Tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ đối với các môn học thuộc khối kiến thức chung trong chương trình đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16333

Nhận xét